Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παίζουν στην Καλαμάτα

Το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει ήδη ξεκινήσει και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που “τρέχουν” στην Καλαμάτα από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι τρία και ειδικεύονται σε αντικείμενα, τα οποία δεν έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη των τριών αυτών μεταπτυχιακών, η σύνδεση των κλασικών σπουδών με την εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας. 


1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Cultural Heritage Materials and Technologies” 

Ένα καινούριο μεταπτυχιακό διοργανώνει τo τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο λειτουργεί από φέτος.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τόσο τον χώρο της αρχαιολογίας και της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και ττον χώρο της επιστήμης των υλικών (materials science and engineering). Θα έχει διάρκεια ένα έτος και η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί θα είναι η αγγλική.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων, σύγχρονων και ανταγωνιστικών επιστημονικών γνώσεων σε πτυχιούχους ανωτάτης εκπαίδευσης στο θεματικό πεδίο της έρευνας και εφαρμογών των νέων τεχνολογιών για την πολιτισμική κληρονομιά και τα υλικά της. 


2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Ηθική Φιλοσοφία” 

Ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και διοργανώνεται από κοινού με το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση αλλά και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επιστημονικών αντικειμένων που πραγματεύονται τα δύο τμήματα, με απώτερο στόχο την κατάκτηση νέων επιστημονικών επιτευγμάτων και την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, έρευνα και πρακτική εφαρμογή στην προώθηση της Ηθικής Φιλοσοφίας. 


3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία” 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εμβαθύνει στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και στην εξέλιξη των σπουδαστών σε επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ικανούς να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Σε μία εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας οι Κλασσικές Σπουδές παραμένουν σταθερά βασικός άξονας Πολιτισμού και Παιδείας.

Αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση με ιδιαίτερη έμφαση σε θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, όπως η δραματική ποίηση, η ρητορική, η Αλεξανδρινή φιλολογία, η παπυρολογία και η παλαιογραφία. 

Πηγή