Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Οι ειδικότητες του Δημοσίου ΙΕΚ στο Δήμο Τριφυλίας

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ειδικότητες που εγκρίθηκαν ανά IEK και Περιφερειακή Ενότητα για το β΄ εξάμηνο κατάρτισης 2014. Οι ειδικότητες του Δημοσίου ΙΕΚ Τριφυλίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:


Με τις αλλαγές στις παρεχόμενες ειδικότητες από τα Δημόσια ΙΕΚ και τη σύνδεση των δομών και των ειδικοτήτων με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ενισχύεται η δυναμική των καταρτιζόμενων στην εγχώρια αγορά εργασίας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Η φοίτηση στα Δημόσια ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) είναι δωρεάν. 

Δείτε τις ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ 

Δείτε τις ειδικότητες των δημοσίων ΙΕΚ σε όλη τη χώρα εδώ