Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Προεντάχθηκε για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο το έργο "Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών"

Προεγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Αστική Αναζωογόνηση" του Πράσινου Ταμείου το έργο "Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ανδρέα Φιλιατρών", μιας πλατείας που τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί και αποτελούσε πάγιο αίτημα των Φιλιατρινών, αλλά και κατοίκων της περιοχής.