Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση απορριμμάτων

«Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική», είναι το θέμα του διεθνούς συνεδρίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί 12-14 Φεβρουαρίου.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Πρ. Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων).

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα συζητηθούν μεταξύ άλλων θέματα όπως είναι οι νέες τάσεις της Ευρώπης στην διαχείριση των απορριμμάτων και η διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Επιπλέον τους συνέδρους θα απασχολήσουν τα προβλήματα και οι προοπτικές που υπάρχουν στο τομέα των απορριμμάτων. Το συνέδριο οργανώνεται με τη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής.