Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Εγγραφές Εκτός Πίνακα στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριφυλίας

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τριφυλίας δέχεται αιτήσεις εγγραφών εκτός πίνακα (για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση ή εγγραφή) για το τμήμα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Α' Εξαμήνου έως την Δευτέρα 02/10/2017 και ώρα 18:00. 

Δικαιολογητικά
  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • AMKA