Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016

Αναλυτικά ανά δήμο ο κατάλογος των παιδικών σταθμών που φιλοξενούν παιδιά με voucher

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι γονείς να πληροφορηθούν για τον κατάλογο φορέων και δομών  ανά δήμο, που εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής».

Οι ενδιαφερόμενοι αφού επιλέξουν νομό και δήμο μπορούν να δουν τον κατάλογο των παιδικών σταθμών - δομών που έχουν δηλώσει  ότι θα φιλοξενήσουν παιδιά τη νέα σχολική χρονιά 2016-2017 μέσω του ΕΣΠΑ και με voucher.