Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Σεμινάρια με θέμα: "Εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων"

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια για την εκπόνηση ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτήρια, στην Τρίπολη Τετάρτη 18.05.2016 & Παρασκευή 20.05.2016, στη Σπάρτη Δευτέρα 23.05.2016 & Τετάρτη 25.05.2016, στην Καλαμάτα Τρίτη 24.05.2016 & Πέμπτη 26.05.2016, στην Κόρινθο Δευτέρα 30.05.2016 & Τετάρτη 01.06.2016 και στο Ναύπλιο Τρίτη 31.05.2016 & Πέμπτη 02.06.2016, (Πρόσκληση).

Τα μέλη του Τμήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, πρέπει να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας εγκαίρως το σχετικό έντυπο αίτησης συμμετοχής στο fax: 2710222127 ή στο e-mail: tee_trip@tee.gr

Στα σεμινάρια θα γίνει εκτενής αναφορά στην υποχρεωτική ύλη των εξετάσεων μονίμων επιθεωρητών κτηρίων, παραπομπές στις ισχύουσες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και παραδείγματα εκπόνησης ενεργειακών επιθεωρήσεων κτηρίων και έκδοσης Π.Ε.Α.

Η συμμετοχή είναι χωρίς επιβάρυνση.