Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Διόρθωση εγκυκλίου για τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά, από το ΥΠΕΝ

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε διορθωμένη την εγκύκλιο με τις διευκρινήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας". 

Οι διορθώσεις ουσιαστικά αφορούν στη διαγραφή της παραγράφου περί μεταβατικού διαστήματος έκδοσης και συμπλήρωσης ΠΕΑ και στη διόρθωση της ημερομηνίας για τη νέα μίσθωση κτιριακών μονάδων.