Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Νέο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τη συνεργασία ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ και ΕΚΠΑ


Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων», ξεκίνησε με τη συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ανακοίνωσε με επιστολή του προς τους δήμους της χώρας ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών, απευθύνεται στα στελέχη όλων των υπηρεσιών των δήμων και  περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις και 11 ειδικότητες οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των Δήμων της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στις τρεις κατευθύνσεις φοίτησης είναι οι ακόλουθες:


ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1
Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στη Διοίκηση
 • Στρατηγικές Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Διοίκηση των Σχολικών Συγκροτημάτων
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στον Τουριστικό Τομέα
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στις Βιομηχανίες – Επιχειρήσεις
 • Στρατηγικές και Τεχνικές Διαχείρισης Κρίσεων στο Εθνικό και Διεθνές Περιβάλλον

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2
Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Τεχνικές Διαχείρισης, Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος
 • Διδακτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3
Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
 • Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι
 • Οικονομία και Ανάπτυξη
 • Κοινωνική Πολιτική και Πολιτισμός

Κύρια χαρακτηριστικά του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των άλλων είναι η διεπιστημονική προσέγγιση, η καινοτομία στην ύλη που δεν απαιτεί απομνημόνευση και έχει συγγραφεί ειδικά για το σκοπό αυτό, οι παράλληλες δραστηριότητες και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση που δεν απαιτεί φυσική παρουσία.

Στρατηγικός στόχος της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι η ΟΤΑ να αποκτήσουν ένα στελεχιακό δυναμικό υψηλού επιπέδου που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην προστασία των πολιτών και της περιουσίας τους, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σε όλη τη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες www.kedke.gr και www.edcm.edu.gr.