Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και στις Δημόσιες Σ.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193). 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δ.ΙΕΚ και Δ.ΣΕΚ