Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Αναστολή του νόμου για τα Δημόσια Έργα

Σε αναστολή του Ν.4281/14, τουλάχιστον έως την 1η Ιανουαρίου 2016, θα προχωρήσει σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Γ. Σταθάκης, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων. 


Όπως ήδη έχουν επισημάνει οι εμπλεκόμενοι φορείς, σε όσα έργα δημοπρατηθούν μετά την 1/3/2015 θα υπάρχει νομικό κενό στο περιεχόμενο της διακήρυξης δημοπρασίας, με πιο πιθανό αποτέλεσμα να δοθεί αφορμή στις αναθέτουσες αρχές να αυθαιρετήσουν, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν το Ν.4281/14. 

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις φορέων, στο νόμο δεν καλύπτονται μια σειρά από ουσιαστικά ζητήματα, όπως: - Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - Συστήματα Δημοπράτησης - Στάδιο εκτέλεσης Έργων - Έννομη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης - Αναλύσεις τιμών και - Επιμετρήσεις, Πιστοποιήσεις κ.λπ.

Πηγή