Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

"Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό_CitizenTalks" - H νέα έρευνα της CulturePolis

Η CulturePolis ανακοινώνει τη νέα πανελλαδική έρευνα για τους πολίτες “Οι Πολίτες για τον Πολιτισμό_CitizenTalks” δίνοντας το λόγο στους πολίτες και ζητάει τη γνώμη τους για την πολιτιστική δραστηριότητα στον Δήμο σου και όχι μόνο.