Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Πρόσληψη 16 ατόμων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος προκηρύσσει την πλήρωση κατόπιν επιλογής 16 θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού στον τομέα της Πληροφορικής για τις ανάγκες υπηρεσιακών μονάδων του κεντρικού καταστήματος. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ