Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2017

Το ΤΜΕΔΕ θέσπισε e-Πρωτόκολλο για την υποβολή και διεκπεραίωση αιτημάτων των μηχανικών

Ένα ακόμα βήμα μετάβασης στην ψηφιακή εποχή κάνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) μετά την εφαρμογή της πρωτοποριακής ψηφιακής υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών που θέσπισε πριν λίγο καιρό. Το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει τις πιστοδοτικές υπηρεσίες του, παρέχοντας στα μέλη του «αυξημένη ασφάλεια, διαφάνεια και εξοικονόμηση χρόνου».

Μέσα σε λιγότερο από 9 μήνες από τη δημιουργία του, ο σχεδιασμός για τη μετάβαση του Ταμείου στην ψηφιακή εποχή υλοποιείται με επιτυχία, επισημαίνει η διοίκησή του.

Συγκεκριμένα, από χθες Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 λειτουργεί Ηλεκτρονική Υπηρεσία υποβολής και διεκπεραίωσης αιτημάτων e-Πρωτόκολλο, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας www.tmede.gr και επεκτείνονται οι ψηφιακές υπηρεσίες σε όλα τα πεδία που υποστηρίζει το ΤΜΕΔΕ, καθώς πλέον των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής παρέχονται ηλεκτρονικά, με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής και οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, Προκαταβολής και Ανάληψης Κρατήσεων.

Όπως αναφέρει σχετικά ο Πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κων. Μακέδος, με αφορμή την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει το Ταμείο, «ανταποκρινόμαστε σε χρόνια αιτήματα και υλοποιούμε με γοργούς ρυθμούς τη δέσμευση προς τα μέλη μας για τη μετατροπή του ΤΜΕΔΕ σε πάροχο πλήρως ψηφιοποιημένων υπηρεσιών». «Με διαφάνεια, ταχύτητα και σεβασμό στις ανάγκες τους, εργαζόμαστε για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. 

Τα στοιχεία αποδοχής, ικανοποίησης και λειτουργικότητας των νέων υπηρεσιών, που λαμβάνουμε από τους χρήστες των υπηρεσιών μας είναι απολύτως ενθαρρυντικά. Η ενδυνάμωση του πιστοδοτικού ρόλου του ΤΜΕΔΕ, αποτελεί όχι μόνο υποχρέωσή μας, αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας, που τόσο χρειάζεται η πατρίδα μας», δηλώνει ο κ. Μακέδος.