Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Πόσοι είναι και πού υπηρετούν οι δημόσιοι υπάλληλοι - Αναλυτικά η Απογραφή

Κατά 18% έχει μειωθεί το τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με το 2009- τελευταία προ μνημονίων χρονιά. Η μείωση είναι συνεχής κάθε έτος, έτσι το 2015 οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν κατά 11.488 σε σχέση με το 2014.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και συγκεκριμένα του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος  2015 στο τακτικό προσωπικό, ενώ επιχειρείται μια ποιοτική ανάλυση του συνόλου του τακτικού προσωπικού, των αποχωρήσεων και των προσλήψεων του έτους 2015. 

Σύμφωνα με την απογραφή  του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν το 2015 στο τακτικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, στο τέλος του προηγούμενου έτους, το Δημόσιο απασχολούσε 566.913 υπαλλήλους, ενώ το 2014, 576.856. Εντός του 2015 αποχώρησαν από το Δημόσιο 15.925 άτομα και προσλήφθηκαν 4.437. 

Το 30% του προσωπικού απασχολείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ συνολικά το 70% του προσωπικού απασχολείται σε Φορείς που εποπτεύονται από 4 Υπουργεία [Εσωτερικών (αστυνομία), Άμυνας, Παιδείας, Υγείας]. Γιατροί του ΕΣΥ είναι 7.271 ενώ οι κληρικοί 9.298.