Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Στους Δήμους 8 εκατ. ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - 22,71 χιλ. ευρώ στο Δήμο Τριφυλίας

Με απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ κατανέμονται, στους Δήμους της Χώρας, από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», ποσό 8.000.000,00 €.

Το σχετικό ποσό αποτελεί «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών». Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.