Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Επιχορήγηση Δήμου Τριφυλίας με 600.000 € για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης απορριμμάτων

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κ.λπ.», η χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ποσού 11.000.000,00 € σε Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά και μόνο, για τη ...
χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, με την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία του αναγκαίου εξοπλισμού

Στο Δήμο Τριφυλίας θα χορηγηθεί το ποσό των 600.000,00 €.

Διαβάστε αναλυτικά την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών πατώντας εδώ.