Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Νέος Κύκλος Σεμιναρίων από το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.kaem.gr