Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Τρίμηνη παράταση της ρύθμισης για τα αυθαίρετα αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Τρίμηνη παράταση στην ισχύ της ρύθμισης για τα αυθαίρετα αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αιτία, η καθυστέρηση στη διαδικασία επανεξέτασης της νέας ρύθμισης προς ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που προέκυψαν από τη διαβούλευση.
Η ρύθμιση (Ν.4178/13) θα διατηρηθεί έως τις 8 Μαΐου.

Πηγή