Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Ο επίσημος οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (pdf)

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) ο Οδηγός για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015.