Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Οι δήμοι και οι ειδικότητες για 763 θέσεις συμβασιούχων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε ο αρμόδιο υφυπουργός Γ. Μπαλάφας εγκρίθηκαν 763 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών σε δήμους της επικράτειας.

Ειδικότερα η πρώτη απόφαση αφορά στην έγκριση σύναψης πεντακοσίων ογδόντα µίας (581) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού της χώρας. 

Δείτε αναλυτικά τις 581 θέσεις ανά δήμο

Η δεύτερη αφορά επίσης έγκριση σύναψης εκατόν ογδόντα δύο (182) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού της χώρας. 

Δείτε την κατανομή των 182 θέσεων

Και στις δύο περιπτώσεις οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα έχουν χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µήνες.

Πηγή