Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Databuild: Καταγραφή και κωδικοποίηση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Τριφυλίας

Το DATABUILD αποτελεί ολοκληρωμένη υπηρεσία καταγραφής και κωδικοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εποπτείας των κτιρίων του δήμου, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ακριβή θέση, τη χρήση, το είδος, την ημερομηνία κατασκευής κ.α. και μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει ως ευρετήριο αναζήτησης, με κριτήρια που διαφοροποιούνται ανάλογα με την επιλογή του χρήστη. 

Παρέχεται δυνατότητα προβολής των δεδομένων σε πολλές μορφές, σε πίνακες, καρτέλες, διαδραστικούς χάρτες, ενώ δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω εργαλεία δεν είναι στατικά, αλλά έχουν δυνατότητες συμπληρώσεων και τροποποιήσεων, ακολουθώντας τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του δήμου. Χρησιμοποιούμενα σε συνδυασμό μεταξύ τους, προσφέρουν στο χρήστη πλήρη εικόνα της δημοτικής ακίνητης περιουσίας διευκολύνοντας την παρακολούθησή της και κατ' επέκταση επιταχύνοντας το σχεδιασμό και την ωρίμανση μελλοντικών παρεμβάσεων.

Το σύστημα έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία στο Δήμο Νεμέας Κορινθίας και το Δήμο Τριφυλίας Μεσσηνίας.  

Η βάση δεδομένων των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Τριφυλίας είναι προσβάσιμη από το link http://trifylia.databuild.gr.