Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Κατεβάστε στον υπολογιστή σας και δείτε τα σχολικά βιβλία από το 1828 έως το 1980

Στην  "Ιστορική βιβλιοθήκη" του Ι.Ε.Π. έχουν  ψηφιοποιηθεί περίπου 6000 βιβλία αφορούν το χρονικό διάστημα 1828-1980.  

Μπορεί δηλ. κάποιος από τη διεύθυνση http://elibrary.iep.edu.gr/iep/collection/browse/index.html να βρει με πολλούς τρόπους ιστορικά βιβλία, να τα δει και να τα κατεβάσει στον υπολογιστή του, χρονολογία, βιβλίο κ.λπ..

Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού ανήκε στο πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, διάδοχο του οποίου αποτελεί το Ι.Ε.Π. και είναι μέρος της βιβλιοθήκης του, ενώ το επιπλέον υλικό έχει προσφερθεί από άλλες σημαντικές βιβλιοθήκες. 

Το υλικό απευθύνεται : 

• Στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης και τους μαθητές. 

• Στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τους ερευνητές.

• Σε κάθε Έλληνα πολίτη. 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα παρουσιάσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα  σε ημερίδα με θέμα: "Ο Ρόλος της Ψηφιοποίησης των Σχολικών Βιβλίων και των Προγραμμάτων Σπουδών στην Εκπαιδευτική μας Κληρονομιά".

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Αμφιθέατρο) την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 και ώρα 9:30 - 14:00.

Πηγή