Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016

Καταβολή επιδόματος σίτισης και ενοικίου στους κατόχους καρτών αλληλεγγύης

Το ποσό των 17.427.000,00 ευρώ πιστώνεται σήμερα Πέμπτη το επίδομα σίτισης σε 147.981 κατόχους των Καρτών Αλληλεγγύης και δικαιούχους του προγράμματος Ανθρωπιστικής Κρίσης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται και η επιδότηση για τους 2.659 δικαιούχους οι οποίοι δικαιώθηκαν μετά τις ενστάσεις που υπέβαλαν, και ειδικότερα οι 2.403 εξ΄ αυτών λαμβάνουν ποσό που αντιστοιχεί σε επιδότηση τριών μηνών (4η, 5η & 6η δόση) και 256 οι οποίοι θα λάβουν τις πρώτες έξι δόσεις της επιδότησης.

Το επίδομα κυμαίνεται από 70-220 ευρώ το μήνα και είναι ανάλογο με το εισόδημα που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Επίσης, ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016 θα γίνει η 7η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος της Ανθρωπιστικής Κρίσης των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί.

Το ποσό των 2.708.149,49 ευρώ πιστώνεται στους λογαριασμούς 20.823 ιδιοκτητών ακινήτων. Στους ανωτέρω περιλαμβάνονται 372 δικαιούχοι που δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις και σε αυτή την πληρωμή οι 262 εξ΄αυτών θα λάβουν τρεις δόσεις του επιδόματος και οι 110 τις τέσσερις πρώτες δόσεις του επιδόματος.

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του επιδόματος ενοικίου εξαρτάται από την ορθή καταχώρηση –με ευθύνη των δικαιούχων- των στοιχείων για τα μισθωτήρια και τους ιδιοκτήτες των μισθωμένων κατοικιών, δεδομένου ότι το επίδομα καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες, ενώ είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με δικές τους βεβαιωμένες οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία.