Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Με τροπολογία παράταση συμβάσεων για τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας

Λύση στο θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων για χιλιάδες εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας στο στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθώς και στους Ο.Τ.Α., έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορος Βερναρδάκης, παρατείνοντας για έναν ακόμη χρόνο τις συμβάσεις εργασίας τους.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μετά από συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των εργαζομένων, προώθησε σχετική τροπολογία σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των εργαζομένων στην καθαριότητα. 

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31-12-2016 οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις, καθώς και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. 

Η τροπολογία αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξαρτήτων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ν.Π.Ι.Δ και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α..