Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

Λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατρών: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Φιλιατρών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 26150
Συνεδρίαση: 9/2015 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Φιλιατρών 

Σας καλούμε να έλθετε στα γραφεία του Δημ. Κατ/τος Φιλιατρών του Δήμου Τριφυλίας, στις 4 Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, για συνεδρίαση και λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:  

"Λειτουργία Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατρών"


Φιλιατρά, 01/12/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ