Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Στην εταιρεία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» προσχωρεί και η «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.»

Με την προσχώρηση και της «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.»* ολοκληρώνεται η συγχώνευση όλων των δημόσιων κατασκευαστικών εταιρειών στον ενιαίο φορέα «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» [ΚτΥπ Α.Ε.]. 

Έτσι, από την 1η Αυγούστου 2015 η ΚτΥπ Α.Ε. είναι πλέον ο μοναδικός κρατικός κατασκευαστικός οργανισμός αρμόδιος για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των σχολείων, των νοσοκομείων, των δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας, αλλά και οποιουδήποτε άλλου δημόσιου κτιρίου ανακύψει ανάγκη. «Η “Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.” έχει επιτελέσει αξιοσημείωτο έργο στις υποδομές δικαιοσύνης της χώρας, ενώ είναι άρτια επανδρωμένη με υπαλλήλους που διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο της μελέτης και της κατασκευής δικαστηρίων και σωφρονιστικών καταστημάτων. Η ΚτΥπ Α.Ε. έχει ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της σημειώσει θετικά αποτελέσματα, ενώ η συνύπαρξη προσωπικού με πείρα με διαφορετικές κατασκευαστικές ειδικότητες, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημιουργική. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την ένταξη και της “Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.”, η ΚτΥπ Α.Ε. γίνεται ακόμη πιο παραγωγική και ισχυρή», δήλωσε ο Ηρακλής Δρούλιας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΥπ Α.Ε..

Ο ενιαίος κατασκευαστικός φορέας δημοσίων κτιρίων ΚτΥπ Α.Ε. συγχωνεύει σε μια εταιρεία του Δημοσίου τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων [ΟΣΚ Α.Ε., αρμόδιο για τις σχολικές υποδομές], τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. [αρμόδια για τις υποδομές υγείας] και τη «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» [αρμόδια για τις υποδομές δικαιοσύνης], ενώ έχουν περιέλθει σε αυτήν και τα έργα της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου [ΚΕΔ Α.Ε.],  καθώς και το προσωπικό του καταργηθέντος Ινστιτούτου Οικονομίας των Κατασκευών [ΙΟΚ]. Η συγχώνευση, η οποία ξεκίνησε να πραγματοποιείται σταδιακά από το 2011, απαντά στην ανάγκη υλοποίησης κρατικών κτιριακών υποδομών με τους πλέον ευνοϊκούς όρους για το δημόσιο συμφέρον. Όπως δείχνει και η πρώτη ετήσια έκθεση δραστηριότητας της ΚτΥπ Α.Ε., με τη συγχώνευση επιτυγχάνεται βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ενιαία αντιμετώπιση στην υλοποίηση δημοσίων έργων, καθώς και οικονομία κλίμακας και μειώσεις δαπανών. 

* Η «Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.» ιδρύθηκε με το Νόμο 2408/1996 και λειτουργούσε με σκοπό τη μελέτη, την κατασκευή, την επέκταση, την επισκευή, τη συντήρηση, τον εξοπλισμό και την οργάνωση των δικαστικών κτιρίων, των σωφρονιστικών καταστημάτων, των καταστημάτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων.

Πηγή