Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Τι πρέπει να αλλάξει για να αναθερμανθεί η κτηματαγορά

Ολοκληρωμένα μέτρα και όχι ημίμετρα απαιτεί η αγορά ακινήτων προκειμένου να αναθερμανθεί, με προαπαιτούμενο βέβαια να αποτελεί η σταδιακή εξομάλυνση της κρίσης με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας.

Αυτό αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο Capital.gr, οι οποίοι παραθέτουν σειρά μέτρων που θα πρέπει να υιοθετήσει το οικονομικό επιτελείο με στόχο την ανάκαμψη της εγχώριας αγοράς ακινήτων.


«Αναγκαία η μείωση των φορολογικών συντελεστών»

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Αθανασίου επικεφαλής του ομώνυμου κτηματομεσιτικού δικτύου που έχει πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες ύψους 1 δισ. ευρώ, σε όλες τις κατηγορίες ακίνητης περιουσίας, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αναγκαία η μείωση των φορολογικών συντελεστών όπως και η παροχή κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων σε real estate.

Αναλυτικά, ο κ. Αθανασίου προτείνει:

1. Κατάργηση του πόθεν έσχες για τις αγοραπωλησίες όλων των ακινήτων (όχι μόνο α' κατοικίας).

2. Καθοδική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε ποσοστό από 50% έως 60%. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου που πωλήθηκε προς 650.000 ευρώ, ενώ διαθέτει αντικειμενική αξία 4,2 εκατ. ευρώ.

3. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και των περίπου 20 φόρων που επιβαρύνουν τα ακίνητα και αντικατάστασή του από έναν ενιαίο φόρο.

4. Δημιουργία σταθερού φορολογικού συστήματος για τουλάχιστον μια δεκαετία προκειμένου να προσελκυσθούν επενδυτές.

5. Κατάργηση του φόρου κληρονομίας για κληρονόμους πρώτου βαθμού συγγενείας και μείωση συντελεστών για κληρονόμους β' βαθμού συγγένειας. Αυτό καθώς όλο και περισσότεροι προχωρούν σε αποποίηση κληρονομιάς σε μία προσπάθεια να απαλλαγούν από τους φόρους.

6. Μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης ενοικίων από 33% σε 20 έως 23% για να κινηθεί ο κλάδος των επενδυτικών ακινήτων.

7. Μείωση του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών κατά 60% υπό τον όρο ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν άμεσα.

8. Παροχή επιδότησης 50% στις ασφαλιστικές εισφορές για νεοπροσλαμβανομένους στον κλάδο της οικοδομής με στόχο να τονωθεί η κατασκευαστική δραστηριότητα.

9. Χορήγηση κινήτρων, όπως η επιβολή φόρου μεταβίβασης 10%, για αγορές ακινήτων με χρήματα που «επαναπατρίστηκαν» και απαλλαγή του πόθεν έσχες εφόσον ο αγοραστής ιδιοκατέχει το ακίνητο για πέντε έτη.

10. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ 23% στην οικοδομή.


Πλειστηριασμοί

Σχετικά με τους πλειστηριασμούς, δεδομένου ότι χρέος που δεν μπορεί να εισπραχθεί δεν θα εισπραχθεί, ο κ. Αθανασίου προτείνει βάσει αυστηρών κριτηρίων:

- την διαγραφή του χρέους έως και του 80% της πραγματικής αξίας του ακινήτου. Για το υπόλοιπο ποσό συνίσταται η σύναψη νέας δανειακής σύμβασης την οποία ο δανειολήπτης θα πρέπει να τηρεί απαρέγκλιτα.

- ο οφειλέτης να μπορεί να αγοράζει το ακίνητο από την τράπεζα στην τιμή που το απέκτησε, μέσω πλειστηριασμού, η τελευταία εντός έξι μηνών.

- τη διαγραφή των τόκων και των πανωτοκίων, ιδίως στις επαγγελματικές χορηγήσεις, και την επανασύναψη της δανειακής σύμβασης για το εναπομείναν κεφάλαιο, δεδομένου ότι σε ένα 15ετές δάνειο κατά την πρώτη δεκαετία καταβάλλονται μόνο τόκοι.


«Να προσελκύσουμε περισσότερους ξένους αγοραστές»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Build Up Δημήτρη Παπαχρήστου, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αγορά κατοικίας από υπηκόους τρίτων χωρών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξει σειρά αλλαγών στο υφιστάμενο καθεστώς χορήγησης κινήτρων σε ξένους αγοραστές όπως τα παρακάτω.

1. Τα έτη που αφορά η άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων να μην συνυπολογίζονται στο χρόνο παραμονής που απαιτείται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες. Η δυνατότητα, δηλαδή, υποβολής αίτησης για χορήγηση ιθαγένειας να δίνεται μετά από συγκεκριμένα έτη (π.χ. επτά χρόνια).

2. Άδεια παραμονής να χορηγείται εκτός από τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου αγοραστή (σύζυγο και ανήλικα τέκνα) στους ανιόντες συγγενείς του (γονείς του αγοραστή) με προϋπόθεση την υλοποίηση επιπρόσθετης επένδυση 100.000 ευρώ (ήτοι συνολικά 350.000 ευρώ).

3. Να ενεργοποιηθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ. οικ: 23959/23.5.2013 -ΦΕΚ Β 1321/30-05-2013), για έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.

4. Να χορηγείται άμεσα άδεια παραμονής και για την αγορά ακινήτου από τα σχέδια ή υπό κατασκευή. Προϋπόθεση είναι η καταβολή από τον αγοραστή του συνολικού τιμήματος σε "Εscrow Αccount" (λογαριασμό μεσεγγύησης) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.


«Αναγκαία η δημιουργία εκτιμητικής πλατφόρμας»

Πέραν του προγράμματος χορήγησης άδειας παραμονής σε υπηκόους τρίτων, με στόχο την ευρύτερη προσέλκυση, σύμφωνα με τον κ. Παπαχρήστου, θα πρέπει:

1. Να βελτιστοποιηθεί και να καταστεί πιο ουσιαστική η συνεργασία του Enterprise Greece με τα γραφεία των ελληνικών εμπορικών αποστολών σε όλες τις χώρες, με στόχο τη δημιουργία ενός διεθνούς δικτύου προβολής αλλά και ουσιαστικής πληροφόρησης για τις επενδυτικές δυνατότητες και ευκαιρίες στη χώρα.

2. Να δημιουργηθεί εκτιμητική πλατφόρμα. Σήμερα οι πράξεις αγοραπωλησίας είναι περιορισμένες, ενώ το τίμημα των ολιγάριθμων αγοραπωλησιών που λαμβάνουν χώρα διαμορφώνεται από τον πωλητή. Με τη δημιουργία της εκτιμητικής πλατφόρμας επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια των εκτιμήσεων και ένας ιστότοπος όπου η επενδυτές θα μπορούν να λαμβάνουν μια ξεκάθαρη εικόνα της κτηματαγοράς ανά περιοχή.

3. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ (23%) στην πώληση νεόδμητων ακινήτων. Η επιβολή ΦΠΑ 23% στην πώληση νεόδμητων ακινήτων και συντελεστή φορολογία 3% στην πώληση ιδιόκτητων ακινήτων με ταυτόχρονο αναστολή του φόρου υπεραξίας έχει δημιουργήσει μια αγορά δύο ταχυτήτων, αποτρέποντας τις νέες επενδύσεις σε έργα ανάπτυξης ακινήτων.

4. Να επισπευστούν οι χωροταξικοί και πολεοδομικοί σχεδιασμοί. Επί παραδείγματα, τα Οινόφυτα, η κατεξοχήν βιομηχανική ζώνη της πρωτεύουσας, δεν αποτελεί ακόμη και σήμερα, θεσμοθετημένη βιομηχανική ζώνη.

Του Δημήτρη Δελεβέγκου - dimitris.delevegos@capital.gr