Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

Μέχρι τις 27 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη συμμετοχή δήμων & περιφερειών στο Open Days

Εκδόθηκε η πρόσκληση για τη συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων (Open Days 2015). Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο που εκδόθηκε οι ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά προκειμένου να συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 -15 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Οι θεματικές προτεραιότητες, όπου θα αναπτυχθεί η εκδήλωση με τίτλο: «Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρώπης: Εταίροι στην τόνωση των επενδύσεων και της ανάπτυξης» είναι τρεις. Οι βασικοί άξονες αυτών των θεματικών ενοτήτων αφορούν στον εκσυγχρονισμό της Ευρώπης, στις περιφέρειες που θα πρέπει να είναι ανοικτές στην επιχειρηματικότητα και στην αστική –αγροτική ανάπτυξη.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Πηγή