Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Πάτρα: Θερινό σχολείο για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων από το ΕΑΠ

Στη διοργάνωση θερινού σχολείου (WWSS15) (20-25 Ιουλίου 2015), ηλεκτρονικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης Υγρών Αποβλήτων, προχωρά το ΕΑΠ.

Στο Σχολείο θα διδάξουν καταξιωμένοι έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία).

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Το Σχολείο διοργανώνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ.

Το ΕΑΠ στοχεύει στην καθιέρωση του συγκεκριμένου θερινού σχολείου και τη διοργάνωσή του σε ετήσια βάση από το τρέχον έτος, με πλήρη διεθνοποίηση και εμπλουτισμό της θεματολογίας του με θέματα που θα αφορούν, τόσο στερεά, όσο και αέρια απόβλητα.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://wastewater2015.eap.gr), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς, παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες. 

Πηγή