Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Δύο νέα σπήλαια εικάζεται πως υπάρχουν στην περιοχή του σκουπιδοεργοστασίου της Καλλιρρόης

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποτροπή της εγκατάστασης του σκουπιδοεργοστασίου στη θέση «Όνι» της Καλλιρρόης από τους συλλόγους που συμμετέχουν στην αντίστοιχη συντονιστική επιτροπή.

Ο Σύλλογος των απανταχού Κωνσταντιναίων, με επιστολή του προς την Εφορεία Παλαιοντολογίας – Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας, επανέρχεται στο αίτημα που είχε διατυπώσει και πρόσφατα για τη διενέργεια αυτοψίας και την επαναγνωμοδότηση σχετικά με τη ΜΠΕ του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμπραξη με ΣΔΙΤ».

Προς τούτο αποστέλλει φωτογραφία (μέσω Google earth), όπου απεικονίζονται οι θέσεις των δυο υπό διερεύνηση σπηλαίων (Βασιλικό-Ξαστέρι και Σπηλιά-Μούλικο) σε σχέση με την προτεινόμενη για τη δημιουργία σκουπιδοεργοοτασίου έκταση. Όπως αναφέρεται, οι θέσεις των σπηλαίων είναι ακριβείς και η τοποθέτηση τους πάνω στο χάρτη έγινε βάσει των συντεταγμένων της θέσης τους.

Αποστέλλει, επίσης, σχέδιο με τίτλο «Εναλλακτική θέση "ΜΕΑ-ΧΥΤΥ 2.1"-Ενδεικτική γενική διάταξη έργων», το οποίο έχει συνταχθεί από τη μελετητική εταιρεία ENVIROPLAN Α.Ε για λογαριασμό της προσωρινής αναδόχου εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, που έχει συνυποβληθεί με το φάκελο της ΜΠΕ από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία, όπου απεικονίζονται διάφορα τεχνικά στοιχεία (κτηριακές εγκαταστάσεις - κλίσεις του εδάφους) που αναφέρονται στο προτεινόμενο έργο.

Στα συνημμένα της επιστολής περιλαμβάνεται και ένα CD με φωτογραφίες από το Σπήλαιο Σπηλιά ή Μούλικο και το σπήλαιο Ξαστέρι, που ελήφθησαν από τη Σπηλαιολογική Εταιρεία Καλαμάτας.

Τέλος, υπάρχει μία ακόμη φωτογραφία, όπου απεικονίζονται οι θέσεις των δυο υπό διερεύνηση σπηλαίων (Βασιλικό-Ξαστέρι και Σπηλιά-Μούλικο), η προτεινόμενη για τη δημιουργία σκουπιδοεργοστασίου έκταση και δυο έγγιστα αυτής σημεία που έχουν σημειωθεί κυκλικά με στυλό και αφορούν στη θέση δύο ακόμη σπηλαίων:

του πρώτου, που κατά πληροφορίες βρίσκεται στο μέσο της απόστασης των δύο παραπάνω σπηλαίων, χωρίς να έχει εντοπιστεί η θέση του, 

και του δεύτερου, που επίσης δεν έχει εντοπιστεί ακριβώς, αλλά κατά πληροφορίες βρίσκεται ανατολικά από το κάτω μέρος της οικοπεδικής έκτασης που προτείνεται για την κατασκευή του σκουπιδοεργοστασίου και σε απόσταση εβδομήντα περίπου μέτρων από το τελευταίο σημείο της έκτασης και εντός συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.