Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2015

Καταγραφή απόρων της Μεσσηνίας για παροχή υλικής βοήθειας

Στην καταγραφή των απόρων στη Μεσσηνία, προκειμένου στοχευμένα να τους παρασχεθεί υλική βοήθεια (τρόφιμα, ρούχα κ.λπ.), αλλά και σε συνοδευτικές δράσεις στήριξης και ενδυνάμωσης (ψυχοκοινωνική στήριξη, κοινωνικά φροντιστήρια, δραστηριότητες απασχόλησης για παιδιά κ.λπ.) θα προχωρήσει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Όπως τονίστηκε χθες σε σύσκεψη στο γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένης Αλειφέρη, πρόκειται για διαβούλευση και συντονισμό ενεργειών διαμόρφωσης κοινωνικής σύμπραξης των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA – FEAD)» για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020. 


Φορείς 

Στην κοινωνική αυτή σύμπραξη θα συμμετέχουν η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, οι Μητροπόλεις Μεσσηνίας, Τριφυλίας-Ολυμπίας και Μάνης, οι Δήμοι, καθώς και άλλοι φορείς, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Στη σύσκεψη χθες συμμετείχαν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Δήμων.

Συζητήθηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να συσταθεί μια κοινωνική σύμπραξη στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, σε επίπεδο Μεσσηνίας, για την καταγραφή των απόρων.

Η αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που θα βοηθήσει συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ενώ η διαβούλευση που ξεκίνησε χθες θα συνεχιστεί με την υποβολή του φακέλου Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής της Ελλάδας.