Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

15 εκ. ευρώ για υποδομές προσωρινής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Το ποσό των 15 εκ. ευρώ για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε δήμους της χώρας ενέκρινε το Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών. 

Το ποσό διατίθεται από τον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Εσωτερικών.