Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού, παραλίας

Εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και τη διαδικασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, η οποία θα ισχύει μέχρι 31.12.2019.

Η σύμβαση παραχώρησης πρέπει να έχει τουλάχιστον 12μηνη διάρκεια.