Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την: Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης».

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018.

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Το σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 12-3-2018. Για την καλύτερη επεξεργασία των τυχόν απόψεων που θα κατατεθούν, θα πρέπει έως τότε αυτές να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στους καθ΄ ύλην ορισμένους υπαλλήλους και πιο συγκεκριμένα:

Μελέτες Οδικών Έργων: Εμμ. Παπαδόπουλο, email: empapadopo@dmeo.gr
Μελέτες Υδραυλ. Έργων: Ιωαν. Κανελλόπουλο, email: i_kanellopoulos@hotmail.com
Μελέτες Λιμενικών Έργων: Ευαγγ. Καραΐσκου, email: karaev1@otenet.gr και
Μελέτες Κτηριακών Έργων: Ευθ. Βάλαρη, email: efival13@gmail.com

Συνημμένα αρχεία:
Πηγή