Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τριφυλίας & ο Καθορισμός Τελών Χρήσεως αυτών

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας (17-07-2017), εγκρίθηκε ο Κανονισμός Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου, καθώς και ο καθορισμός τελών χρήσεως αυτών, με στόχο να μπει μια τάξη και να υπάρξει εξορθολογισμός τόσο στις παραχωρήσεις όσο και στο κόστος αυτών.


Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τριφυλίας
πατήστε εδώ