Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Την Τρίτη 4 Ιουλίου η δημοπρασία του έργου "Βελτίωση Γηπέδου Λυκείου Φιλιατρών"

Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 θα γίνει η δημοπρασία του έργου "Βελτίωση Γηπέδου Λυκείου Φιλιατρών" σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας στη χθεσινή της συνεδρίαση.

Το έργο αυτό αφορά κυρίως εργασίες βελτίωσης του δαπέδου του γυμναστηρίου που ευρίσκεται εντός του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου Φιλιατρών. Το δάπεδο (από άσφαλτο) έχει καταστεί επικίνδυνο για αθλητικές δραστηριότητες, λόγω της εκτεταμένης φθοράς και ολισθηρότητάς του και χρήζει άμεσης ανακατασκευής. Επιπλέον, θα εκτελεστούν και ορισμένες κτιριακές εργασίες συντήρησης και βελτίωσης της εν λόγω αθλητικής εγκατάστασης.


Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 29.993,10 € (με Φ.Π.Α. 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους & ΣΑΤΑ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας και ειδικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.dimostrifylias.gr/enimerosi/diagonismoi-prokirikseis