Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για τους πλημμυρόπληκτους του Δήμου Τριφυλίας

Ο Δήμος Τριφυλίας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 637/τεύχος Β’/01-03-2017 η Κοινή Υπουργική Απόφαση Οριοθέτησης περιοχών και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια (κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικές αποθήκες, αγροικίες εποχιακής χρήσης, βοηθητικούς χώρους, κλειστούς χώρους στάθμευσης, διατηρητέα κτίρια, Ιερούς Ναούς και κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.α.) από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης  Σεπτεμβρίου 2016.

Η οριοθέτηση αφορά τις παρακάτω κοινότητες του Δήμου Τριφυλίας: 
Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ: Δ.Κ. Γαργαλιάνων, Τ.Κ. Μαραθόπολης
Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: Δ.Κ. Κυπαρισσίας
Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ: Τ.Κ. Χαλαζονίου

Αρμόδια Υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών των κτιρίων από τις προαναφερόμενες  πλημμύρες, είναι ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Τ.Α.Σ.) Ν. Μεσσηνίας (Αθηνών 173, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100, τηλ. 27210 96970 και 27210 96971).

Η Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) και από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) από Πιστωτικά Ιδρύματα. Στις περιπτώσεις που δε χορηγείται στον δικαιούχο δάνειο από Πιστωτικό Ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να λάβει μόνο τη Δωρεάν Κρατική Αρωγή από την αρμόδια Υπηρεσία. 

Δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι την ημέρα του συμβάντος έχουν την πλήρη ή την ψιλή κυριότητα κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις πλημμύρες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ:
Α) Ο ιδιοκτήτης κτιρίου που έχει πληγεί από τις πλημμύρες, εφόσον επιθυμεί τον έλεγχό του και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση για διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης οριοθέτησης, δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου 2017. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου (Η αίτηση αυτή αφορά κυρίως τα κτίρια στα οποία δεν έγιναν αυτοψίες από τους μηχανικούς της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Υποδομών, ευθύς μετά την εκδήλωση των πλημμυρών).
Β) Οι ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, προκειμένου να καθοριστούν δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής, για την αποκατάσταση των ζημιών, πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης οριοθέτησης, δηλαδή μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ!