Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Συγκρότηση σε σώμα Δ.Σ. Αθλητικού Ομίλου Φιλιατρών (Α.Ο.Φ.)

Με μεγάλη συμμετοχή των ιδρυτικών μελών, αλλά και εγγραφή νέων, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών η 1η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. του Αθλητικού Ομίλου Φιλιατρών (Α.Ο.Φ.). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από την εκλογική διαδικασία, συγκροτήθηκε σε σώμα όπως κατωτέρω:

1. Παναγιώτης Μαγγανάς, ως Πρόεδρος 
2. Παύλος Καψιμάλης, ως Αντιπρόεδρος 
3. Χρήστος Μπαρκάς, ως Γραμματέας
4. Κωνσταντίνος Παπανικολάου, ως Ταμίας
5. Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, ως Μέλος
6. Βασιλική Κάσση, ως Μέλος
7. Αθανάσιος Φωτόπουλος, ως Μέλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παναγιώτης Μαγγανάς
Χρήστος Μπαρκάς