Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Μεσσηνία: Παρέμβαση Τ.Ε.Ε. για τους «δασικούς χάρτες»

Από τα πλέον αναπτυξιακά εργαλεία είναι το Δασολόγιο, τονίζει με ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Παράλληλα διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο που προωθείται η κατάρτισή του και ζητάει να μειωθεί το ύψος του παράβολου αντιρρήσεων επί των Δασικών Χαρτών, να παραταθεί η χρονική διάρκεια για την υποβολή αντιρρήσεων, να επιστρέφεται το παράβολο σε όσους δικαιωθούν και στις επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ειδικότερα, η Ν.Ε. του Τ.Ε.Ε. επισημαίνει:

Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εδαφών κυρίως με ελαιόδενδρα εμφανίζονται ως δασικές εκτάσεις. Τις εκτάσεις αυτές οι αγρότες τις καλλιεργούν εδώ και πολλές δεκαετίες, τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην εφορία, επιδοτούνται για αυτές και φορολογούνται για το εισόδημα που προέρχεται από αυτές.

Ως βάση χαρακτηρισμού των δασικών εκτάσεων χρησιμοποιήθηκαν οι αεροφωτογραφίες του 1945. Διατυπώνουμε τις αμφιβολίες σχετικά με την επιστημονική ορθότητα της χρήσης του παραπάνω έτους αφού δε λήφθηκαν υπόψιν οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της συγκεκριμένης εποχής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως λόγω του Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, του προμηνυόμενου Εμφυλίου και της έλλειψης εργατικών χεριών πολλές από τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις είχαν εγκαταλειφθεί. Επίσης σε τεχνικό επίπεδο λόγω της διαφορετικής φωτογραμμετρικής ακρίβειας είναι αυξημένη η δυσκολία της ταύτισης των γραμμών του 1945 με τα σημερινά υπόβαθρα γεγονός που αυξάνει και τις πιθανότητες αστοχιών, ειδικά δε αν οι διεργασίες δεν γίνουν από πολύ καλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Βέβαια να σημειωθεί ότι αυτό διορθώνεται μόνο με συνταγματική αναθεώρηση.

Είναι ασφυκτικά μικρό το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιτρέπεται να υποβληθούν οι ενστάσεις των συμπολιτών μας.

Επιπρόσθετα, για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση και μπορεί να φτάσει και τα 3.600€. Οι δε κλιμακώσεις των ποσών γεννούν πολλά ερωτηματικά ως προς την αίσθηση δικαίου ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης του ενιστάμενου. Με λίγα λόγια χάνεται η έννοια του παραβόλου ή του ειδικού τέλους και στην ουσία έχουμε να κάνουμε με πρόστιμο ή με νέο «χαράτσι» επί της ακίνητης ιδιοκτησίας που επιβάλλεται εκ των προτέρων για καθαρά φοροεισπρακτικούς λόγους.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδίκασης των ενστάσεων, οι δασικοί χάρτες κυρώνονται. Κατά των πράξεων κύρωσης των δασικών χαρτών επιτρέπεται η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο είναι αποτρεπτικό για την πλειοψηφία των πολιτών.

Τέλος, επειδή θεωρούμε πως ένα τόσο σημαντικό έργο όπως το Δασολόγιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με προχειρότητα αλλά και ούτε ως μοχλός φοροεπιδρομής προτείνουμε τα κάτωθι:

1. Να μειωθούν δραματικά τα ποσά των παραβόλων επί των ενστάσεων. Θεωρούμε πως σε εποχές ύφεσης και οικονομικής ασφυξίας το παράβολο πρέπει να έχει συμβολικό χαρακτήρα και η αξία αυτού να μην υπερβαίνει το ποσό των 50€ ανά ιδιοκτησία.

2. Να προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης του ενιστάμενου.

3. Να παραταθεί χρονικά η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

4. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος/μέλος του Τ.Ε.Ε. σε κάθε Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συνδράμει με την επιστημονική του κατάρτιση»

Πηγή