Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

''Οι εξελίξεις στο επάγγελμα του Μηχανικού''

Το ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει εσπερίδα µε θέµα «Οι εξελίξεις στο επάγγελµα του Μηχανικού» τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17.30 στην Τρίπολη, στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Τρίπολης, Αίθουσα Ισογείου (Αµφιθέατρο) Εθν. Αντίστασης & Παπαρρηγοπούλου.

Το πρόγραµµα της ηµερίδας έχει ως εξής:

17.30 - 18.10 Προσέλευση συµµετεχόντων - Χαιρετισµοί

18.10 - 18.30 Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Οι αλλαγές στην άσκηση του επαγγέλµατος το ερχόµενο 6µηνο - Προτάσεις για αληθινή ανάπτυξη

18.30 - 18.50 Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΕΤΑΑ / ΤΣΜΕΔΕ: Ο νέος Ασφαλιστικός Νόµος 4387 & η µετεξέλιξη του ΤΣΜΕΔΕ σε ΤΜΕΔΕ

18.50 - 19.10 Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Δικηγόρος: Ζητήµατα Εφαρµογής Πολεοδοµικού Δικαίου στο πλαίσιο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών - αυθαίρετα - αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο ιδιωτικών έργων)

19.10 - 19.30 Γιάννης Κιρκινέζης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθυντής Ανάπτυξης Hill International: Ο ρόλος του σύγχρονου Μηχανικού στην Αειφορική Οικονοµική Ανάπτυξη (Ο Μηχανικός ως «Γέφυρα» µεταξύ Επιστήµης και Κοινωνίας, ώστε να επέλθει Οικονοµική Ανάπτυξη)

19.30 - 19.50 Εισηγητής: Δηµήτρης Αθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός, Σύµβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας Αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο και το νέο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ' Οίκον»

19.50 - 20.30 Συζήτηση - Ερωτήσεις - Παρεµβάσεις

Πηγή