Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Τέλη κοινόχρηστων δημοτικών χώρων - Εκπτώσεις στους συνεπείς

Την παροχή εκπτώσεων σε συνεπείς υπόχρεους για τέλη μισθώματος κοινόχρηστων δημοτικών χώρων προβλέπει το άρθρο 106 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Αναλυτικά: 

Άρθρο 106 

Παροχή εκπτώσεων σε συνεπείς υπόχρεους 

Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται κατ΄ έτος για την έγκριση των τελών, δύναται να παρέχεται έκπτωση έως 10% επί των αρχικών τελών και μισθωμάτων που καταβάλλονται για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου σε όσους το προηγούμενο έτος κατέβαλαν το σύνολο αυτών και τήρησαν τους όρους των σχετικών αδειών.