Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Ρυθμίσεις για εξυπηρέτηση δανείων & επιχορήγηση δράσεων μικρών δήμων ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Μέτρα και ρυθμίσεις που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των δανείων και τη ρευστότητα των δήμων, αλλά και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θέτει στη διάθεσή τους το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοίνωσε  ο πρόεδρος Κ. Βαρθαλίτης, μιλώντας στην έκτακτη γενική συνέλευση της ΚΕΔΕ.

Συγκεκριμένα ο κ. Βαρθαλίτης, είπε ότι  με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών ανοίγει η διαδικασία  αναχρηματοδότησης των δανείων των  δήμων. Η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δήμους  και σε πλήρη εφαρμογή της σημαίνει ότι θα ενισχυθεί η ρευστότητα των δήμων κατά 50 εκ. ευρώ κατ΄ έτος. Ήδη, όπως είπε, οι δήμοι που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των δανείων τους έχουν  όφελος  10 εκ. ευρώ κατ΄ έτος. 

Στόχος είναι, σύμφωνα με τον κ. Βαρθαλίτη, μέχρι τέλος του 2016 να ενταχθούν όλοι οι δήμοι στη ρύθμιση. 

Σε ότι αφορά στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ο κ. Βαρθαλίτης ανακοίνωσε την επιχορήγηση από το ΤΠκΔ δύο δράσεων της Τοπιής Αυτοδιοίκησης. 

Η πρώτη αφορά την κάλυψη  του κόστους υλικών για έργα που υλοποιούν οι δήμοι  μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, σε πρώτη φάση το μέτρο θα εφαρμοστεί στους 51 δήμους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. 

Η δεύτερη δράση αφορά στην επιχορήγηση μελετών μικρών δήμων, τη χρηματοδότηση πρωτοτυποποίησης μελετών. Όπως ανακοίνωσε σύντομα θα είναι διαθέσιμο σχετικό  ολοκληρωμένο τεύχος  για τον οδοφωτισμό,  που έγινε σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ. Στη δράση αυτή, στόχος είναι να ενταχθούν και δήμοι με δανειακή επιβάρυνση πάνω από 60%.

Πηγή