Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Τι χρειάζεται για τη λήψη των καναλιών High Definition στις περιοχές όπου αυτά εκπέμπονται

Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης σας (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητής) είναι συμβατός με την τεχνολογία high definition. Αν δεν είναι, δεν μπορείτε να δείτε τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια.

Στις περιοχές όπου υπάρχει εκπομπή τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας σε υψηλή ευκρίνεια θα πρέπει να προχωρήσετε σε επανασυντονισμό του δέκτη σας (τηλεόραση ή αποκωδικοποιητής). Μετά από την ενέργεια αυτή θα λαμβάνετε διπλή εκπομπή των καναλιών, τόσο σε standard definition όσο και σε high defintion. 

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να διαγράψετε τα διπλά κανάλια.

Τα κανάλια που εκπέμπονται σε υψηλή ευκρίνεια έχουν στο λογότυπό τους το χαρακτηριστικό HD.


Για να δείτε τα κέντρα εκπομπής που εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια και τις συχνότητες εκπομπής τους πατήστε εδώ: http://cl.ly/0T3V1Z2W0i30 

Για να δείτε πως θα κάνετε επανασυντονισμό καναλιών πατήστε εδώ: https://youtu.be/y2aBeYNdcLk 

Για να δείτε πως θα διαγράψετε τα διπλά κανάλια, πατήστε εδώ: https://youtu.be/_V5WwjEpHkc 

Για να βρείτε απαντήσεις σε περαιτέρω απορίες σχετικά με την εκπομπή σε υψηλή ευκρίνεια πατήστε εδώ: http://bit.ly/receivinghd