Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

Συγκέντρωση Υπογραφών για Επιστροφή εισφορών Ειδικής Προσαύξησης

Οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε αναδρομικά από 1/1/2016. Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν. 3518/16 πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο που με την κατάργηση του δεν έχει συμπληρωθεί, διεκδικούμε να μας επιστραφούν οι εισφορές που έχουμε ήδη καταβάλλει ως "αχρεωστήτως καταβληθείσες", μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους. 

Συμπληρωματικά να δοθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης. 

Αντίστοιχα να επιστραφούν εισφορές και για όσους προ 1993 ασφαλισμένους το επιθυμούν ή εναλλακτικά να ορισθεί ένα λογικό ποσοστό αναπλήρωσης και μια αξιοπρεπή σύνταξη και όχι όσα απαράδεκτα προβλέπονται στο άρθρο 234, παράγραφος 10 του Ν.4389/16 (Προσαύξηση 220 € για 35 χρόνια αντί 1185€ που ίσχυε λίγους μήνες πριν).