Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2016

Νέα Αρχή στη διαχείριση των απορριμμάτων με πρωτοβουλίες ΚΕΔΕ – Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου

Την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει κεντρικό ρόλο, έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης κατά την τοποθέτηση του στο κλείσιμο των εργασιών του θεματικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο διήμερο, στην Αλεξανδρούπολη.

Η ΚΕΔΕ αναλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για να γίνει πράξη στη χώρα μας η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων μέσα από βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις.