Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016

Ανατροπές σε 20 φόρους φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες

Εντός του Ιανουαρίου θα ανακοινωθούν και θα τεθούν σε ισχύ οι νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων, οι οποίες θα είναι μειωμένες κατά 5%-20% στις περισσότερες περιοχές της χώρας, επηρεάζοντας 20 φόρους και τέλη που βαρύνουν σήμερα τα ακίνητα.

Οι νέες τιμές θα ισχύσουν, κατά πάσα πιθανότητα, αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015, όπως επιτάσσει η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) και μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εφαρμογή του τελικού σχεδίου της κυβέρνησης που προβλέπει την κατάργηση των αντικειμενικών τιμών και την καθιέρωση ενός νέου συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, το οποίο θα βασίζεται στις πραγματικές εμπορικές τιμές τους.