Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Αντικειμενικές αξίες: Μειώσεις σε ακριβές περιοχές, αυξήσεις σε φθηνές

Σε μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις περισσότερες περιοχές της χώρας εξαναγκάζεται να προχωρήσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών από το επόμενο έτος. Κι αυτό διότι έχει ήδη καθυστερήσει πάνω από 6 μήνες να εφαρμόσει την εκδοθείσα πριν από 1 χρόνο απόφαση 4003/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε παράνομη η διατήρηση σε ισχύ των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα εξωπραγματικά υψηλά επίπεδα του 2007 και διατάχθηκε η εντός 6μήνου αναπροσαρμογή τους ώστε να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα της αγοράς, όπου οι εμπορικές τιμές πώλησης των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σημαντικά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες αναμένεται να είναι μειωμένες σε μέσα επίπεδα έως και 45% στην Αττική και έως 39% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει ο «Ελεύθερος Τύπος». Σε ελάχιστες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες θα πρέπει να αυξηθούν, καθώς παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα από τις τιμές της αγοράς παρά την κρίση. 


Ελαφρύνσεις 

Η αρχή του εγχειρήματος της προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα των εμπορικών τιμών θα γίνει με τα ακίνητα που βρίσκονται στην Αττική και τη Στερεά Ελλάδα. Μάλιστα, οι νέες αντικειμενικές αξίες για τις περιοχές αυτές θα καθοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών εντός του Δεκεμβρίου, οπότε είναι πολύ πιθανό να τεθούν σε ισχύ από την 1η-1-2016.

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα ισχύσουν, θα προκαλέσουν μειώσεις στους φόρους μεταβιβάσεων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών ακίνητης περιουσίας στους περισσότερους δήμους των εν λόγω περιφερειών. Επίσης, οι νέες μειωμένες αντικειμενικές αξίες θα προκαλέσουν τη μείωση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αντιθέτως, από τις νέες αντικειμενικές δεν αναμένεται να επηρεαστεί το ύψος των επιβαρύνσεων που θα επιβληθούν στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το νέο φόρο περιουσίας, τον οποίο σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση το επόμενο έτος στη θέση του ΕΝΦΙΑ. Κι αυτό διότι το συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που θα επιδιώξει να εισπράξει το Δημόσιο από το νέο αυτό φόρο θα είναι το ίδιο με αυτό που προσδοκά να εισπράξει φέτος από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή περίπου 2,65 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, υπέγραψε στις 26 Νοεμβρίου απόφαση με την οποία συγκροτείται η προβλεπόμενη από το νόμο επταμελής επιτροπή που είναι αρμόδια να εισηγηθεί νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων για όλους τους δήμους των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδος.

Η επιτροπή θα έχει ως πρόεδρο τον διευθυντή της ΙΖ’ ΔΟΥ Αθηνών και ως μέλη έναν εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών, τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής ή Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος κατά περίπτωση, ένα μηχανικό ως εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον περιφερειάρχη Αττικής ή Στερεάς Ελλάδος ή έναν εκπρόσωπό του, έναν ακόμη μηχανικό, ως εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, κατά περίπτωση, και έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.

Έργο της Επιτροπής είναι: α) η μελέτη των δεδομένων της αγοράς των ακινήτων των περιοχών που εμπίπτουν στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών, δηλαδή των δήμων των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδος και β) η σχετική εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών προκειμένου να καθοριστούν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία τους.

Η επιτροπή θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της και να έχει υποβάλει σχετική εισήγηση στον υπουργό Οικονομικών μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2015.

Ουσιαστικά, με την απόφαση αυτή ο υπουργός Οικονομικών άναψε το «πράσινο φως» για τη συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με την απόφαση υπ’ αριθμόν 4003/2014 που είχε εκδώσει πέρυσι τέτοιο καιρό το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Πηγή