Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

29.000 διδακτορικές διατριβές διαθέσιμες σε έναν ιστότοπο

Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 

Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).  

Για περισσότερες από 20.500 διατριβές παρέχεται η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διατριβής. Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ξεφυλλίσουν, να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν τη διατριβή σε μορφή .pdf, μετά από την εγγραφή τους στο αποθετήριο και την αποδοχή των σχετικών όρων χρήσης.

Αναζητήστε τις διατριβές που σας ενδιαφέρουν εδώ: didaktorika.gr