Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Θέμα ημερών η έναρξη των εργασιών επισκευής του πεζόδρομου και της πλατείας Φιλιατρών


Θέμα ημερών είναι η έναρξη του έργου "Επισκευή πεζόδρομου - πλατείας Φιλιατρών", μιας και υπογράφηκε η σύμβαση και ορίστηκε ο επιβλέπων μηχανικός. Το εν λόγω έργο αφορά την συντήρηση και την αντικατάσταση φθαρμένων εξοπλισμών και κατασκευών, με σκοπό την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και επιπλέον την διατήρηση της άλλοτε αισθητικής στους χώρους της πλατείας και του πεζόδρομου.

Αναλυτικά θα γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αντικατάσταση επίστηλων καλαθιών απορριμμάτων.
2. Χρωματισμός κιγκλιδωμάτων πλατείας.
3. Αντικατάσταση ξυλείας στα παγκάκια της πλατείας.
4. Αντικατάσταση εσχαρών φρεατίων στον πεζόδρομο και στην πλατεία.
5. Χρωματισμός σε επιφάνειες σκυροδεμάτων πλατείας.
6. Επιχρίσματα τσιμεντοκονιάματος σε πεζούλι της παιδικής χαράς.
7. Αποξήλωση μαρμάρων και αντικατάσταση με καινούρια.
8. Αδροποίηση μαρμάρων.
9. Αποξήλωση πλακών τσιμέντου και τοποθέτηση καινούριων στην πλατεία και στον πεζόδρομο.
10. Αποξήλωση κυβολίθων και τοποθέτηση καινούριων στον πεζόδρομο.
11. Αποξήλωση πλακιδίων και αντικατάσταση στο υπερυψωμένο τμήμα της πλατείας.
12. Επίστρωση τσιμεντοκονιάματος  σε αρμούς δαπέδων.
13. Επίστρωση ανατολικής εισόδου πλατείας με  οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.914,23 € με Φ.Π.Α, το οποίο θα προέλθει από πιστώσεις του Δήμου έτους 2015.